KPSS TARİH TESTİ
Soru cevaplar

Deneme

1- 

I. Maliye 

II. Eğitim 

III. Diplomasi 

Osmanlı Devleti’nde kalemiye sınıfına mensup üyeler yukarıdakilerden hangilerinde görev yapmaktadırlar?

 A- Yalnız I

B- Yalnız II 

C- Yalnız III 

D- I ve III  

E- I II ve III


2- Osmanlı gelir kaynaklan arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? 

A-Halktan alınan vergiler 

B-Bağlı devletlerden alınan vergiler

 C-Savaş ganimetleri

D-Ticaret yolları gelirleri 

E- Vakıf gelirleri


3- Osmanlı Devleti’nde donanmaya ilk defa hangi beyliğin alınması İle sahip olmuştur?


A-Karamanoğulları

B-Menteşeoğulları

C- Karesioğulları

D-Candaroğulları

E-Caka beyliği

4- 

 I. Han  

II. Sultan

 III. Halife

 Osmanlı Devleti'nde padişahlar yukarıda verilen unvanlardan hangilerini kullanmıştır?

A- Yalnız I

B- Yalnız II

 C- Yalnız III 

D- I ve II 

E- I,II ve III

5- Osmanlı Devleti’nde idari teşkilatlanması içerisinde yer alan Eyaletlerde asayişten sorumlu devlet görevlisi aşağıdakilerden hangisidir?

A-Cebeciler

B-Yeniçeriler

C-Subaşı

D-Sakalar

E-Sipahiler


DOĞRU CEVAPLAR AŞŞAĞIDADIR.


Cevaplar 

1-    D        2-   E        3-       C    4-     E        5-         C

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook Yorumları